Επιτραπέζιο σπιρόµετρο µε οξύµετρο και έγχρωµη οθόνη υψηλής ανάλυσης, µε ή χωρίς επαναχρησιµοποιούµενο αεριοστρόβιλο και βαλιτσάκι
µεταφοράς,. Λογισµικό Η/Υ winspiroPRO µε RS232/USB/BT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *